Projekt UE

medlife UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Bogusław PRZYDACZ Gabinet Stomatologiczny "ZĄBEK" 

NZOZ MEDLIFE (42-700 Lubliniec, ul. Opolska 1)

realizuje projekt pt.: 

„Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania

dwu- i trójwymiarowego wspomagającej wykonywanie

specjalistycznych zabiegów stomatologicznych”

Przedmiotem projektu jest zakup komputera stacjonarnego, tabletu oraz innowacyjnego stomatologicznego aparatu rentgenowskiego, dzięki któremu będzie możliwe wykonywanie zdjęć 2D (pantomograficznych i cefalometrycznych) oraz 3D (tomograficznych). W skutek realizacji projektu do oferty przedsiębiorstwa zostanie wprowadzona nowa usługa: cyfrowe zdjęcia 3D (tomografia stomatologiczna), natomiast usługi w postaci: cyfrowych zdjęć stomatologicznych 2D (pantomograficznych), cyfrowych zdjęć cefalometrycznych 2D, zabiegów mikrochirurgicznych (w tym sinus lift) i implantoprotetyki zostaną ulepszone. W ramach projektu zostanie stworzone 1 nowe miejsce pracy.

Wartość projektu: 369 058,80 PLN

Wartość dofinansowania: 152 577,00 PLN

Termin realizacji: 01.09.2016 – 31.12.2016

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie rpo.slaskie.pl

  Nowa oferta NZOZ MEDLIFE

 

Lubliniec, 07 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące tomografu stomatologicznego z pantomografem i cefalostatem, komputera stacjonarnego i tabletu

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowoczesnej technologii obrazowania dwu- i trójwymiarowego wspomagającej wykonywanie specjalistycznych zabiegów stomatologicznych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, projekt nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DA/16) zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę tomografu stomatologicznego z pantomografem i cefalostatem, komputera stacjonarnego i tabletu. Pełną treść ogłoszenia oraz formularz oferty można pobrać poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Lubliniec, 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania ogłoszonego w dniu 7 listopada 2016 dotyczącego dostawy tomografu stomatologicznego z pantomografem i i cefalostatem, komputera stacjonarnego i tabletu

Wynik postępowania