Chirurgia stomatologiczna

11694       0e14d65e-9590-405b-8b1c-b0db1180d570.file

Wykonujemy:

 • usuwanie zębów

 • usuwanie ósemek (zębów mądrości)

 • usuwanie zębów zatrzymanych

 • implanty

 • podnoszenie dna zatoki szczękowej
 • sterowana regeneracja kości

 • resekcja wierzchołka korzenia zęba

 • hemisekcja zęba

 • radektomia zęba

 • usuwanie torbieli

 • podcięcie wędzidełka wargi i języka

 • plastyka połączenia ustno-zatokowego

 • odsłonięcie zęba zatrzymanego z naklejeniem zamka ortodontycznego

 • chirurgia przedprotetyczna

 • chirurgia tkanek przyzębia